Polityka prywatności

Polityka prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez AgroMeritum Sp. z o.o. lub usług dostępnych za ich pośrednictwem. Określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług.

Polityka prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem.

Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem stron internetowych

 1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 2. Administratorem danych jest AgroMeritum Sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań; email: iod@agromeritum.pl.
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów;
  • monitorowania nadużyć;
  • informowania o treściach i usługach AgroMeritum Sp. z o.o. lub partnerów administratora;
  • udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników;
  • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;
  • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów, np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego, prośbą o przedstawienie oferty oraz zawarciem i realizacją umów z kontrahentami

 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
 2. Administratorem danych jest AgroMeritum Sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań; email: iod@agromeritum.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  • korzystania z formularza kontaktowego;
  • prośby o przedstawienie oferty;
  • zawarcia umowy;
  • wszelkich czynności zmierzających do efektywnego wykonywania zawartej umowy;
  • komunikacji z reprezentantami/osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony kontrahenta w celu realizacji umowy;
  • udostępnienia danych partnerom i podwykonawcom w celu umożliwienia im komunikacji z kontrahentem w celu wykonywania zawartej umowy;
  • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;
  • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy oraz niezbędność realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na zawarciu oraz zgodnym z ustalonymi warunkami, efektywnym wykonaniu umowy, a także stałym podnoszeniu jakości usług przez AgroMeritum Sp. z o.o.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.